Національне керівництво для лікарів, які направляють пацієнтів на радіологічні дослідження

Керівництво розроблено на основі Європейської директиви з радіаційного захисту № 118 «Довідкове керівництво з медичної візуалізації» з урахуванням діючих у країні нормативних документів та особливостей національної радіологічної служби.

Метою видання є підвищення ефективності променевої діагностики в країні за рахунок скорочення необґрунтованих призначень радіологічних досліджень лікарями-клініцистами та наближення вітчизняної радіології до європейської.

Керівництво призначено для лікарів-клініцистів, які направляють пацієнтів на радіологічні дослідження, але буде також корисним радіологам та студентам медичних вузів.

Національне керівництво для лікарів, які направляють пацієнтів на радіологічні дослідження

Завантажити PDF